วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

แบบทดสอบออนไลท์

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์
แบบทดสอบการปกครองสมัยสุโขทัย





1. อาณาจักรสุโขทัยเป็นอาณาจักรที่ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำอะไร

แม่น้ำปิง

แม่น้ำยม

แม่น้ำวัง

แม่น่าน



2. อาณาจักรสุโขทัย ตั้งอยู่บนเส้นทางการค้าผ่านคาบสมุทรระหว่างอะไรกับอะไร

อ่าวเมาะตะมะ และที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง

อ่าวมามะนะ และ ที่ราบลุ่มแม่น้ำมูล

อ่าวชุมพล และ ที่ราบลุ่มแม่น้ำปิง

อ่าวมามะนะ และ ที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง



3. การปกครองในอาณาจักรสุโขทัยเป็นการปกครองแบบใดบ้าง

ปกครองกันเอง แบบพ่อปกครองลูก

ปกครองแบบประชาธิปไตย และ แบบธรรมราชา

แม่ปกครองลูก และ พ่อปกครองลูก

พ่อปกครองลูก และ แบบธรรมราชา



4. เศรษฐกิจสมัยสุโขทัยเป็นระบบเศรษฐกิจแบบใด

แบบเสรีนิยม

แบบสังคมนิยม

แบบประชานิยม

แบบปกติ



5. ในสมัยสุโขทัยมีการจัดระบบการปกครองขึ้นเป็น 4 ชนชั้นอะไรบ้าง

ผู้ปกครอง ข้าราชบริพาร ไพร่ ทาส

ข้าราชบริพาร ไพร่ ทาส เพื่อน

ไพร่ เจ้านาย ลูกน้อง ทาส

ทาส เจ้านาย ลูกจ้าง คนปกติ



6. สถานที่ที่ถูกเอ่ยถึงในศิลาจารึกหลักที่ 1 อยู่ที่ไหน

ถ้ำเจ้าราม

ถ้ำอาราม

ถ้ำเสือราม

ถ้ำมโนราม



7. พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ได้ปกครองสุโขทัยแล้ว กิจการเมืองก็ยังไม่สงบเรียบร้อยดังปรากฏว่ามีการ ยกทัพเข้ามาตีเมืองตาก และท้ายที่สุดเกิดยุทธหัตถี ใครคือผู้ที่เป็นคนยกทัพมา

ขุนสิงหา

ขุนนารามา

ขุนสามชน

ขุนศรีอินทราทิตย์



8. รัฐสุโขทัยแบ่งออกเป็นกี่ส่วน

5

4

3

8



9. จาก ข้อ 8 มีอะไรบ้าง

เมืองสรวงสองแคว เมืองสุโขทัย

เมืองเชลียง

เมืองชากังราว

ถูกทุกข้อ



10. การสิ้นสุดของรัฐในพ.ศ. 2127 ชนะศึกที่ไหน

แม่น้ำสะโตง

แม่น้ำน่าน

แม่น้ำมูล

แม่น้ำยม





ผลคะแนน =

เฉลยคำตอบ:






ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น