วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

แบบทดสอบออนไลท์

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์
แบบทดสอบการปกครองสมัยสุโขทัย

1. อาณาจักรสุโขทัยเป็นอาณาจักรที่ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำอะไร

แม่น้ำปิง

แม่น้ำยม

แม่น้ำวัง

แม่น่าน2. อาณาจักรสุโขทัย ตั้งอยู่บนเส้นทางการค้าผ่านคาบสมุทรระหว่างอะไรกับอะไร

อ่าวเมาะตะมะ และที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง

อ่าวมามะนะ และ ที่ราบลุ่มแม่น้ำมูล

อ่าวชุมพล และ ที่ราบลุ่มแม่น้ำปิง

อ่าวมามะนะ และ ที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง3. การปกครองในอาณาจักรสุโขทัยเป็นการปกครองแบบใดบ้าง

ปกครองกันเอง แบบพ่อปกครองลูก

ปกครองแบบประชาธิปไตย และ แบบธรรมราชา

แม่ปกครองลูก และ พ่อปกครองลูก

พ่อปกครองลูก และ แบบธรรมราชา4. เศรษฐกิจสมัยสุโขทัยเป็นระบบเศรษฐกิจแบบใด

แบบเสรีนิยม

แบบสังคมนิยม

แบบประชานิยม

แบบปกติ5. ในสมัยสุโขทัยมีการจัดระบบการปกครองขึ้นเป็น 4 ชนชั้นอะไรบ้าง

ผู้ปกครอง ข้าราชบริพาร ไพร่ ทาส

ข้าราชบริพาร ไพร่ ทาส เพื่อน

ไพร่ เจ้านาย ลูกน้อง ทาส

ทาส เจ้านาย ลูกจ้าง คนปกติ6. สถานที่ที่ถูกเอ่ยถึงในศิลาจารึกหลักที่ 1 อยู่ที่ไหน

ถ้ำเจ้าราม

ถ้ำอาราม

ถ้ำเสือราม

ถ้ำมโนราม7. พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ได้ปกครองสุโขทัยแล้ว กิจการเมืองก็ยังไม่สงบเรียบร้อยดังปรากฏว่ามีการ ยกทัพเข้ามาตีเมืองตาก และท้ายที่สุดเกิดยุทธหัตถี ใครคือผู้ที่เป็นคนยกทัพมา

ขุนสิงหา

ขุนนารามา

ขุนสามชน

ขุนศรีอินทราทิตย์8. รัฐสุโขทัยแบ่งออกเป็นกี่ส่วน

5

4

3

89. จาก ข้อ 8 มีอะไรบ้าง

เมืองสรวงสองแคว เมืองสุโขทัย

เมืองเชลียง

เมืองชากังราว

ถูกทุกข้อ10. การสิ้นสุดของรัฐในพ.ศ. 2127 ชนะศึกที่ไหน

แม่น้ำสะโตง

แม่น้ำน่าน

แม่น้ำมูล

แม่น้ำยม

ผลคะแนน =

เฉลยคำตอบ:


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น